Bygge og anlæg
Energi og miljø
Fødevarer og landbrug
Informationsteknologi
Innovation og samfund
Produktion
Sikkerhed
Sundhed
Transport og logistik
Velfærdsteknologi
Cases
Vil du vide mere
Kontakt:Karsten Fuglsang, Fagchef - Luftkvalitet
tlf. +45 43 26 71 48
Links til GTS-virksomheder
FORCE TechnologyEmissionsmåling med nye vidtgående perspektiver
21-08-2007

FORCE Technology har netop investeret i det mest moderne udstyr inden for emissionsmåling af luftbårne partikler med navnet Electrical Low Pressure Impactor (ELPI). Virksomheden bliver dermed den eneste udbyder af denne specifikke service på det danske marked.

Det vil typisk være kunder inden for følgende kategorier, der vil benytte det nye udstyr til at få analyseret deres emissioner:

  • Stationære kilder, som bl.a. omfatter kulkraftværker, affaldsforbrændingsanlæg, biomasseforbrænding, støberier og stålværker
  • Mobile kilder, der primært tæller biler, lastbiler, tog og skibe
  • Arbejdsmiljø med fokus på bl.a. svejseprocesser og fremstilling af produkter ud fra syntetiserede nanopartikler.

ELPI emissionsudstyret måler UFP (ultrafine partikler) og nanopartikler med en størrelse på mellem 7 nm og 10 µm og kan foretage målinger ved både høj temperatur og fugtighed og ved lavere temperaturer.

Derudover udmærker udstyret sig ved, at de opsamlede partikler efterfølgende kan analyseres i FORCE Technologys avancerede FIB-SEM mikroskop, hvor partiklernes fysiske og kemiske egenskaber kan karakteriseres. En service, der hidtil ikke har været tilgængelig på det danske marked.

Med investeringen i det nye emissionsmåleudstyr ønsker FORCE Technology at bringe sig i front inden for emissionsmåling af UFP.

Nyeste debatindlæg om dette emne
Der er ikke oprettet nogen kommentarer til denne artikel

Skriv kommentar