Livscyklusbaseret produktledelse
Af Anne Marie Rustrup, Markedskoordinator, FORCE Technology, 25-01-2010

I disse tider stræber de fleste virksomheder efter at blive bæredygtige og mindske deres miljømæssige ”fodspor”. På den måde opnås bl.a. nye forretningsmæssige muligheder og vækst. Dette gælder ikke alene for virksomhedens egne aktiviteter og faciliteter. Hele værdikæden fra leverandører til kunder og forbrugere skal være bæredygtig (sustainable value chain).

For produktporteføljen gælder, at virksomhederne har ansvar for sine produkter gennem hele deres livscyklus, inklusive affaldshåndtering af udtjente produkter. For at klare dette bedst muligt, indfører flere og flere virksomheder livscyklusbaseret produktledelse (Life Cycle Management, LCM). Dette kan gøres og bliver gjort på forskellig måde af de virksomheder, der allerede er i gang.

En række virksomheders praktiske systemer og erfaringer med LCM er beskrevet i en ny publikation fra FN’s miljøorganisation UNEP:
Life Cycle Management - How business uses it to decrease footprint, create opportunities and make value chains more sustainable.
 
Rapporten er udarbejdet i samarbejde bl.a. med World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), og Teknisk Chef Allan Astrup Jensen fra FORCE Technology er en af hovedforfatterne.

Læs rapporten her.


 
FORCE Technology er en international pioner inden for LCM. Besøg os på www.forcetechnology.com

Nyeste debatindlæg om dette emne
Der er ikke oprettet nogen kommentarer til denne artikel

Skriv kommentar