Bygge og anlæg
Energi og miljø
Fødevarer og landbrug
Informationsteknologi
Innovation og samfund
Produktion
Sikkerhed
Sundhed
Transport og logistik
Velfærdsteknologi
Cases
Vil du vide mere
Kontakt:René Logie Damkjer, Adm. direktør
tlf. +45 8743 8404 / +45 4056 1900
Links til GTS-virksomheder
AgroTechVæksthuse skal producere energi
Af Lisbeth Kempel, Marketing- & kommunikationschef, AgroTech, 10-09-2008

Væksthuse står i dag for 0,8 % af Danmarks samlede energiforbrug. To nye projekter skal udvikle nye teknologier til energistyring og energilagring, så væksthuse i fremtiden bliver energiproducerende.

Væksthuse bruger meget energi, og energiprisernes himmelflugt presser væktshus-gartnerierne på økonomien. Det danske GTS-institut, AgroTech, står i spidsen for to store, nyetablerede projektsamarbejder, der skal udvikle teknologier, der kan reducere energiforbruget i væksthuse med 60 % og nedsætte CO2-udledningen markant. Den langsigtede målsætning er, at væksthuse i fremtiden skal producere energi frem for at forbruge.

- Med disse projekter samler vi ekspertise fra både forskningen og industrien. Vi har set, at der er et stort potentiale for at energieffektivisere væksthuse. Med teknologisk udvikling og en fokuseret indsats forventer jeg, at vi inden for de næste 10 år får energiproducerende væksthuse at se i stedet for energiforbrugende væksthuse, fortæller René Logie Damkjer, direktør i AgroTech.

Det første projekt bliver et nybygget demonstrationsanlæg i Søndersø på Fyn, som skal stå færdigt til FN’s klimatopmøde i København i december 2009. Demonstrationsanlægget vil bruge 60 % mindre energi end gennemsnitsforbruget i traditionelle væksthuse. Brugte alle landets væksthuse 60 % mindre energi, ville det resultere i en reduktion på knap 0,5 % af Danmarks samlede energiforbrug og en CO2-reduktion på ca. 164.000 tons.

- I branchen er man meget opmærksom på energieffektivisering, og gartnerne efterspørger nye og bedre energiteknologier. Med de to projektsamarbejder vi nu har etableret, tager vi teten i udviklingen af fremtidens væksthuse, siger René Logie Damkjer.

De to projekter, ”Væksthus 2017” og ”Intelligent energihåndtering i væksthuse”, har en samlet bevilling på 65 mio. kr. Udover AgroTech deltager en række forskningsinstitutioner samt danske og internationale virksomheder inden for energiteknologi i de to projektsamarbejder. ”Væksthus 2017” er etableret som et innovations-konsortium, der finansieres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet, og projektet ”Intelligent energihåndtering i væksthuse” er støttet af Region Syddanmark og EU´s Regionalfond.

Begge projekter sigter mod at udvikle og afprøve nye og eksisterende teknologier, der hurtigt kan implementeres i praksis. Blandt de teknologier, som projekterne arbejder med, er bl.a. grundvandslagring af overskudsenergi, dynamisk klimastyring, lysdioder til plantevækst og en række andre teknologier, der kan bidrage til at energieffektivisere væksthuse. Resultaterne afprøves og demonstreres i demonstrationsvæksthuset i Søndersø på Fyn.

Fakta
Partnerne I ”Væksthus2017” er: 

 • AgroTech - projektleder
 • Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) under Københavns Universitet
 • Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet
 • DTU Fotonik
 • GTS-instituttet DELTA
 • Danfoss IXA Sensor Technologies
 • GartneriRådgivning under Dansk Landbrugsrådgivning
 • AB Ludvig Svensson (Sverige)
 • Philips Lighting (Holland)
 • Senmatic
 • Advansor
 • Viemose-Driboga
 • Samt ni gartnerier

(Projektet løber over fire år)

Partnerne i ”Intelligent energihåndtering i væksthuse” er:

 • AgroTech - projektleder
 • Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Århus Universitet
 • Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet
 • Udviklingsforum Odense
 • Gartneriet Hjortebjerg
 • Senmatic

(Projekt løber over tre år)

AgroTech A/S
AgroTech er etableret for at styrke udvikling og anvendelse af viden og teknologi inden for jordbrugs- og fødevareerhvervene. AgroTech er et GTS-institut (Godkendt Teknologisk Service), godkendt af Videnskabsministeren. Vi gennemfører forsøg, udvikling, test og demonstration inden for jordbrugsteknologi, biomaterialer og bioprocesteknologi, miljø- og energiteknologi, husdyr- og fødevareområdet, IKT, samt teknologi indenfor gartneri-erhvervet.

AgroTech har fokus på ordentlig og redelig kommerciel produktion af fødevarer og andre bio-baserede produkter. Kompetencerne dækker alle led i værdikæden fra jord til bord, og virksomheden henvender sig til leverandører af maskiner, hjælpemidler og teknologi til anvendelse i primærproduktion samt fødevarevirksomheder. AgroTech har en bred samarbejdsflade med både danske og udenlandske virksomheder og videninstitutioner. Vi ønsker at være førstevalg for forretningsudvikling inden for jordbrug og fødevareproduktion og har en målsætning om at opbygge Danmark til et globalt kraftcenter for udvikling af fremtidens kommercielle produktion af fødevarer og andre biobaserede produkter.

AgroTech har domicil i Skejby ved Århus og har pt. ca. 80 medarbejdere.

Kontaktoplysninger
René Logie Damkjer, direktør, AgroTech A/S
Telefon: +45 8743 8404
Mobil: +45 4056 1900
E-Mail: rld@agrotech.dk