HACT – Highly Accelerated Corrosion Test
Af Erik Jensen, Produktchef, DELTA Dansk Elektronik, Lys og Akustik, 11-08-2009

Ny korrosionstest
DELTA har udviklet en ny accelereret korrosionstest med navnet HACT, Highly Accelerated Corrosion Test. Testen kan benyttes tidligt i udviklingsforløbet til at vurdere holdbarheden af enheder og materialer, der skal sidde i korrosive miljøer som for eksempel skibe, vindmøller og biler.

HACT giver balance mellem at accelerere korrosion tilstrækkeligt og samtidig få retvisende resultater
Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre at finde én test, som kan påvirke alle korrosionsmekanismer på samme tid. Dertil skal lægges, at det kan være svært at accelerere korrosion ekstremt uden at tage midler i brug (gasser, kemikalier osv.) som vil give komplet urealistiske resultater.

Det nytter f.eks. ikke noget at sammenligne to typer stik ved at dyppe dem i koncentreret saltsyre 10 min. for så at konstatere, at det ene stik næsten er væk og det andet ikke er. Det stik, som næsten forsvandt, kan sagtens være af en plasttype som ikke kan tåle saltsyre, men som holder fint i brugsmiljøet - endda også bedre end det stik som bestod saltsyretesten. Acceleration af korrosion kan altså kun lade sig gøre til en vis grænse, hvis man vil have retvisende fejlmønstre.

HACT er baseret på virkelighedens parametre
Erfaringerne viser, at det overvejende er “almindelig” atmosfærisk korrosion og særligt salttåge, som giver problemer for pålideligheden af produkter til udendørsbrug. DELTA's nye HACT test er baseret på følgende udvalgte parametre, der på kort tid giver realistiske resultater:

 • Forøget temperatur.
 • Forøget luftfugtighed.
 • Vandspuling med saltvand, tilsat sæbe.
 • Forøget lufthastighed for ekstra tilførsel af ilt til korrosionsprocessen.


  HACT bygger på erfaringerne med HALT
  DELTA har siden 2002 udført termomekanisk HALT, highly accelerated life test, hvor svage punkter i et produkt findes ved at påvirke det med kombinationer af temperatur og vibration langt ud over specificerede niveauer.

  HALT-filosofien er særdeles anvendelig til udvikling af nye testmetoder til at undersøge andre parametre, som kunne fremprovokere fejl på et apparat, f.eks. fugt, tryk, spændingsvariationer, elektromagnetiske påvirkninger etc.

  Talrige tilbagemeldinger fra DELTA's kunder de seneste par år har vist, at det særligt er korrosion, som giver problemer i felten. Og fra apparatkonstruktører har der været et udbredt ønske om, at problemer med fugt kan findes og løses under udviklingsforløbet med samme effektivitet som den termomekaniske HALT.

  Priser og anden praktisk information om HACT
  Testemnerne, der skal gennemgå en HACT-test, sendes blot til DELTA, der så varetager alt det praktiske omkring udførelsen af selve testen.

  Kontakt Erik Jensen, tlf. 72 19 43 84 for mere information om HACT.