Nøglen til en sikker fremtid
04-12-2008

Det betyder blandt andet, at der er rift om de nyuddannede låsemede, som sjældent har problemer med at finde job.

Heldigvis er der også interesse for at uddanne sig til låsesmed, hvilket man mærker på DBI/NUSA’s uddannelsescenter i Frederikshavn. Her gennemføres den specialiserede del af låsesemede-uddannelsen samt lærlingenes svendeprøveforløb.

- Tidligere kunne vi klare os med at oprette et enkelt hold om året, men nu er det blevet nødvendigt at starte to lærlingehold op om året, svarende til 20-25 elever. Det fortæller Vinni Bekmose, som er underviser på DBI/NUSA, hvor hun har ansvaret for låsesmedelærlingenes uddannelse.

- Det er nogle særdeles velkvalificerede låsesmede/lærlinge, der forlader os efter de tilsammen 15 undervisningsuger, de tilbringer her. Det er forbavsende at se de fremskridt, som eleverne gør, fra den første gang de sætter deres fod her, til de afslutter uddannelsen med deres svendeprøve.

Miljøet til forskel
Jeg tror det skyldes, at de kommer ind i et ”rigtigt voksenmiljø” her, hvor vi overvejende beskæftiger os med efteruddannelse af sikringsspecialister. Samtidig gør det en forskel, at vi – i forhold til de store erhvervsskoler – har et lille overskueligt undervisningsmiljø, hvor undervisere og elever kommer tæt ind på livet af hindanden. Det betyder, at vi får nogle engagerede lærlingene, og at vi ikke kender til disciplinære problemer, fastslår Vinni Bekmose.

Morten Koch fra Djurs Låse, som netop har afsluttet sin lærlingeuddannelse, er enig:

- Det var noget af et kulturchok at komme fra en stor, upersonlig teknisk skole til DBI/NUSA’s uddannelsescenter her i Frederikshavn. Inventar og tekniske faciliteter er langt bedre end det, vi er vant til fra uddannelsens grundforløb. Her er alt pænt og vedligeholdt, ligesom miljøet er venligt og indbydende. Desuden virker lærerkræfterne engagerede og kompetente, samtidig med at der bliver stillet store krav til os.

For mit eget vedkommende sætter jeg også stor pris på beliggenheden og det omgivende miljø. Selv om skolen ligger tæt ved byen, har vi naturen lige uden for døren. Med den flotte udsigt over Kattegat må det være Danmarks smukkest beliggende uddannelsested, lyder den nærmest ”Morten Korchske” beskrivelse - fra Morten Koch.

Låsesmedeuddannelsen

Uddannelsen som låsesmed hører under finmekanikeruddannelsen og er en vekseluddannelse med erhvervsskoleophold og praktik hos en låsesmed. Uddannelsen tager fire år, hvoraf skoleundervisningen varer i alt 55 uger fordelt på et grundforløb og en række specialiserede skoleperioder.

Grundforløbet gennemføres på TEC i Ballerup ved København.

Hos DBI/NUSA gennemføres låsesmedelærlingenes speciale- og svendeprøveforløb, som tilsammen tager 15 uger. Svendeprøven omfatter en teoretisk prøve, en praktisk prøve og en afsluttende eksamenssamtale med censorerne – de såkaldte skuemestre.