DBI udvikler sikringssystemer til solcellepaneler
30-04-2012

DBI deltager i et toårigt EUPD-projekt, der skal udvikle mere effektive solcellepaneler. EUPD står for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og er et program under Energistyrelsen.

Formålet med projektet er at udvikle et intelligent solcellepanel, som automatisk evaluerer og optimerer systemets ydeevne. Det skal føre til en ny generation af solpaneler med 20 procents større ydelse.

Den centrale aktør i projektet er virksomheden GAIA Solar. Desuden deltager Aalborg Universitet og DBI samt virksomhederne 1st Mile, Speed Tech og John Børsting ApS i projektet. DBI skal arbejde med to hidtil lidt oversete udfordringer ved solcelleteknologien: Brandsikkerhed og tyverisikring.

I flere og flere bygninger indgår solcellepanelerne som en del af bygningens konstruktion i form af såkaldt BIPV (Building Integrated Photo Voltaics) i tag eller facader. Det har indflydelse på bygningens brandsikkerhed, og derfor er der behov for at vurdere, hvilke brandkrav der skal stilles til solcellepaneler.

Behovet for tyverisikring skyldes, at solceller er dyre og derfor et oplagt mål for tyveri.

Det toårige projekt startede den 1. januar 2012 med et samlet budget på 9,9 mio. kroner, hvoraf fem mio. kroner er tilskud fra Energistyrelsen.

For yderligere information, kontakt: Anders B. Vestergaard, tlf. 61 22 06 63, e-mail ave@dbi-net.dk.