Lille mærke med stor effekt
Af FORCE Technology, 04-06-2007

Globaliseringen er over os, og de firmaer der ønsker at konkurrere på verdensmarkedet med tillid og troværdighed, må have orden i sagerne. Det ved man på VIKING Life-Saving Equipment i Esbjerg, hvor produkternes kvalitet betyder alt, når den personlige sikkerhed er på spil.

Viking, der er en af verdens største producenter af redningsudstyr, har produktion i mange forskellige lande. Kvaliteten af produkterne er høj og lever op til gældende nationale og internationale standarder og direktiver.

"Det siger næsten sig selv med de produkter vi producerer, at vi prioriterer sikkerhed og kvalitet meget højt. Når man som Viking optræder på verdensmarkedet, er det vigtigt, at der er tillid til produkterne, og her er mærkeordningerne jo med til at dokumentere og kommunikere kvalitetsniveauet. Når vi har valgt at arbejde sammen med FORCE-Dantest CERT, ligger det i forlængelse af dette. FORCE-Dantest CERT er velrenommeret og har kvalificerede folk, der kender deres faglige område", forklarer teknisk chef Jens Peter Kruse fra Viking.

Dialogen i fokus
Når FORCE-Dantest CERT auditerer, handler det på den ene side om virksomheden lever op til de forskellige direktiver, der råder inden for det pågældende område. Regler og forskrifter skal selvfølgelig være opfyldt til punkt og prikke. Men der ligger også en pædagogisk opgave i arbejdet, mener afdelingschef for materiale- og produktprøvning Niels Ovesen fra FORCE-Dantest CERT:

”Vi har en dybtgående teknisk forståelse for de produkter vi udfører audit på - og på deres funktion. Derfor kan vi gå meget præcist og målrettet til opgaven. Det betyder også, at vi kan inddrage kunden i en konstruktiv dialog om eventuelle forbedringer af kvalitetssystemerne og procedurerne omkring fremstillingen”.

Mangfoldigheden
Hos Viking certificerer FORCE-Dantest CERT inden for personlige værne- og redningsmidler, hvor produkterne skal opfylde enten EU's direktiv for personlige værnemidler eller EU's marinedirektiv. FORCE-Dantest CERT er bemyndiget organ på begge direktiver, hvilket er en fordel for Viking, da deres produkter kan godkendes i én og samme proces.

"Når man vil opretholde produktionen af kvalitetsprodukter så betyder det alt, at få de rigtige mærker som f.eks. Ratmærket og CE-mærket. Og det er en stor fordel at have en smidig og konstruktiv dialog med vores auditører. FORCE-Dantest CERT ligger inde med meget ekspertise og erfaring, som vi kan trække på", siger Jens Peter Kruse.

Nyeste debatindlæg om dette emne
Der er ikke oprettet nogen kommentarer til denne artikel

Skriv kommentar