Inspektion og kontrol
03-09-2010

Flere institutter tilbyder og udfører uvildige inspektioner fx regelmæssige brandinspektioner, inspektion og kontrol af produktionsanlæg og udstyr.

GTS-nettet varetager desuden en række lovpligtige og frivillige kontrolordninger.

Hvem udfører opgaver inden for 'Inspektion og kontrol'?

DBI, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

For yderligere information, kontakt instituttet direkte.