Det vil GTS frem mod 2015
19-04-2012

GTS har netop udgivet en folder med en ambitiøs vision for arbejdet frem mod 2015. Visionen skal ses som et indspark i dialogen om udviklingen af en ny dansk innovationsstrategi.Frem mod 2015 vil GTS spille en endnu større rolle i forhold til at skabe innovation og styrke den danske konkurrenceevne. Vi vil udbygge vores position, så langt flere danske små og mellemstore virksomheder får glæde af vores ydelser.

I 2015 vil GTS-nettet:
• have udbygget sin position, så vi er det centrale omdrejningspunkt for innovation og merværdiskabende løsninger på virksomhedernes udfordringer.
• være en nøglespiller i håndteringen af de store samfundsudfordringer, når der skal udvikles nye innovative løsninger, der samler kompetencer på tværs af virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutter.

Det skal ske ved at:
• udbygge og styrke SMV-indsatsen, så flere får glæde af GTS-ydelserne
• øge de strategiske samarbejder med universiteterne
• styrke det internationale samarbejde
• etablere tværgående strategiske samarbejder rettet mod de store samfundsudfordringer

I visionspapiret kan du læse meget mere om, hvordan GTS vil realisere sin vision. Du kan enten hente visionsfolder som pdf her – eller du kan få sendt et trykt eksemplar ved at sende en mail til info@gts-net.dk eller ringe til GTS-sekretariatet på 45 16 26 26.

Et indspark i debatten om en ny dansk innovationsstrategi

Uddannelsesminister Morten Østergaard og erhvervsminister Ole Sohn har sat gang i en proces, der skal føre frem mod Danmarks første samlede innovationsstrategi. Et initiativ som GTS ser særdeles positivt på, og som vi gerne vil indgå i dialog om.

Et af vores første bidrag er vores vision om, hvor GTS skal være i 2015 for på bedst mulig måde at sikre at Danmark fortsat er innovationsledende i verden, men samtidig bliver langt bedre til at sprede viden og gjort den anvendelig for de danske små og mellemstore virksomheder.

Bedre innovation.dk

Et andet sted, hvor det er muligt at få et indtryk af, hvad GTS-nettet kan bidrage med i forhold til at skabe fornyet innovation i Danmark, er portalen bedreinnovation.dk. Her er det de næste par måneder muligt at indgå i en dialog om, hvilke af 100 projektforslag der er de rigtige at gå videre med, når resultatkontraktmidlerne til GTS skal fordeles til efteråret.

Læs mere her – eller gå til portalen:

bedreinnovation.dk

 Nyhedsbrev 
Modtag nyhedsbrev fra Teknologiportalen
En flot anden plads med en brist
EU’s Innovation Scoreboard viser, at Danmark har noget glæde sig over, men som altid er der plads til forbedring.
Arrangementer
19-09-2014
Åbent hus – se det danske kilogram
22-05-2014
Kom til: Konference om RFID i Danmark 2014
22-05-2014
Hands-on workshop om Interaktive Materialer