Artikler


En del af den viden og erfaring, der bliver samlet sammen i GTS-nettet, bliver formidlet i artikelform. Du kan finde artikler om de emner, der fremgår af menuen til venstre.

Du kan enten vælge at lede efter artikler ud fra emnerne, eller du kan gå ind under årstallene i arkivet herunder og finde artikler fra det pågældende år.

Du har også mulighed for at søge efter artikler i søgefeltet i højre spalte.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til en artikels indhold, så tag kontakt til det institut, der har skrevet artiklen. Du vil ofte kunne finde kontaktinformation i feltet til venstre - under menuen.

Er du i tvivl, så kontakt GTS-foreningen på telefon 45 16 26 26.Arkiv
Artikler 2008
Artikler 2009
Artikler 2010
Artikler 2011
Artikler 2012
Artikler 2013
Artikler 2014
Artikler fra 2007
20-12-2007
Når fyrværkeriet fænger
Større raketter øger brandrisikoen omkring nytår
19-12-2007
Første fase af leverancen af skibssimulatorer til Fremantle er afsluttet
FORCE Technology har for første gang fået en ordre på skibssimulatorer fra Australien
14-12-2007
Brandkrav samles i nyt bygningsreglement
Det nye bygningsreglement er klar. De to hidtidige reglementer samles i ét og bliver til BR08
12-12-2007
Undgå julebrand
Boligbrande topper i slutningen af december
10-12-2007
Jule arrangementer - fest eller fare?
Sikkerhed bør indgå i planlægningen af firmaets julearrangement
07-12-2007
Giv ikke tyvene frit spil i julen
Der er ekstra mange indbrud i virksomheder i julen. Få gode råd om sikring af arbejdspladser i juledagene
06-12-2007
Invitation til brintprojekt
Teknologisk Institut søger en virksomhedspartner med ekspertise i højteknologisk bearbejdning af metalkomponenter til forskningssamarbejde.
06-12-2007
AgroTech på verdenskortet
Videnskabsminister Helge Sander åbnede det nye GTS-institut AgroTech i Skejby mandag d. 3. december.
06-12-2007
Bioenergi til kraftvarmeanlæg - en succes med forbehold
FORCE Technology har undersøgt de faktiske driftsforhold på biobrændselsfyrede kraftvarmeanlæg.
05-12-2007
Ny rapport kortlægger maritimt CO2 udslip
FORCE Technology har netop udarbejdet en rapport for Danmarks Rederiforening, der fokuserer på den historiske udvikling i udledningen af CO2 for den internationale skibsfart
05-12-2007
Nano-måleteknik giver bedre produkter 
Nano-måleteknik giver produkter lige fra motorer til hospitalsudstyr bedre funktion og længere levetid.
05-12-2007
Brandøvelser på skoler – ikke bare for sjov
Få dage efter den årlige skolekampagne for bedre brandsikkerhed opstod den værste danske skolebrand i mange år.
30-11-2007
Pas på store pakker fyrværkeri
I Danmark må der kun sælges fyrværkeri i december måned.
30-11-2007
Adventskransen kan være en farlig lysestage
December er højsæson for brande i private hjem
29-11-2007
Vækst i danskernes forbrug af træpiller
Danskernes forbrug af træpiller stiger fortsat.
28-11-2007
Udmattelsesprøvning i lyntempo
FORCE Technologys afdeling for Materiale- og Produktprøvning har netop investeret i to højfrekvens resonansmaskiner, der anvendes til udmattelsesprøvning af materialer og komponenter.
26-11-2007
Brandteknisk information på Byggedata.dk
Byggecentrum lancerer i samarbejde med DBI et tillægsabonnement med udvalgte DBI-publikationer på internetudgaven af Byggedata.
20-11-2007
Flere installatører af brandsikringsanlæg
Interessen for at kunne installere automatiske brandsikringsanlæg i Danmark er stærkt stigende
16-11-2007
Mennesket afgørende for konkurrenceevnen
Vi vælger i højere og højere grad produkter med vores sanser og følelser. Samtidigt ved vi, at fejl og andre hændelser ofte sker, når man ikke har taget højde for den menneskelige faktor i sit design af system eller produkt. Nyt initiativ fra Videnskabsministeriet sætter mennesket i centrum.
15-11-2007
Træpiller - et brændselsmarked i enorm vækst
I store dele af EU er der en enorm vækst i anvendelsen af træpiller som brændsel.
14-11-2007
Hurtigere og mere præcise analyser
Avanceret udstyr sikrer effektiv brandprøvning af plastmaterialer til skibe
13-11-2007
FORCE Technology i spidsen for FN’s LCM arbejde
FORCE Technology skal hjælpe FN med at udbrede budskabet om bæredygtighed til verdens virksomheder.
07-11-2007
EMC og Functional Safety – den programmerbare elektronik styrer sikkerheden?
Maskiner skal være sikre, og de skal opfylde kravene i bl.a. Maskindirektivet. Kravet er klart og enkelt: ”maskinen skal være sikker”
07-11-2007
EMC - også til havs
Der produceres og udvindes energi i døgndrift og kravene til driftssikkerhed og sikkerhed for mennesker er store og ufravigelige. Også her er EMC en vigtig parameter.
06-11-2007
Den Danske Maritime Fond støtter FORCE Technology
Udviklingen af en selvkørende svejserobot udløste økonomiske midler fra Den Danske Maritime Fond til FORCE Technology.
06-11-2007
Røg fra brændeovne forpester luften i villakvarterer
FORCE Technology rapport konkluderer, at for lave skorstene er årsag til partikelforurening fra brændeovnsrøg.
06-11-2007
Selvslukkende cigaretter
Europæisk standard for selvslukkende cigaretter er på vej
05-11-2007
Luk luften ind
Med den netop igangsatte kampagne ”Luk luften ind – godt klima i hjemmet” sætter Miljøministeriet fokus på, hvordan danskerne med enkle forholdsregler kan forbedre indeklimaet i hjemmet.
02-11-2007
Bedre forebyggelse i beboelsesejendomme kan betale sig
Fri adgang til køkkentrappen, noget henkastet pap og avispapir – og en tændstik. Så lidt skal der til at starte en storbrand.
31-10-2007
Plast til drikkevand skal også godkendes
Også plastmaterialer i drikkevandsinstallationer kan afgive sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.
31-10-2007
REACH - kom godt i gang med screening
I samarbejde med Dansk Industri og en række danske virksomheder har DHI udviklet et simpelt screeningsværktøj, der skal hjælpe danske virksomheder til at komme godt i gang med REACH.
29-10-2007
Afgiver din vandhane metaller til drikkevandet?
FORCE Technology fortæller om, hvorfor vandhaner kan afgive metaller til dit drikkevand.
25-10-2007
Teknologi skal sikre omsorg for demente
Københavns Kommune afprøver brandsikring med vandtåge og andre teknologiske hjælpemidler og systemer
24-10-2007
Usædvanligt byggeri med usædvanlig brandsikring
Undervisnings-, forsknings- og kulturcenteret Alsion er brandsikret med vandtåge
16-10-2007
Populært undervisningshæfte i ny opdateret udgave
Undervisningshæftet, Elementær brandbekæmpelse, er en vejledning i, hvordan man bør forholde dig i tilfælde af brand.
11-10-2007
Nye eksaminerede sikringsledere
Sikringsniveauet i Danmark er atter blevet styrket med et hold nyuddannede eksaminerede sikringsledere.
09-10-2007
Renere end rent vand
Ultra-rent vand er flere hundrede gange renere end rent drikkevand. Danmark er ledende globalt indenfor ultra-rent vand.
04-10-2007
Strategisk samarbejde
Svenske Intertek Semko og danske DELTA er gået sammen om at tilbyde kunder i Skandinavien one-stop-shopping inden for EMC og electrical safety - i daglig tale ”safety”
04-10-2007
Klar besked om målemetoder
”En stor hjælp, der sparer tid og omkostninger”, siger repræsentanter fra branchen om ny vejledning, der præciserer, hvordan den automatiske måling af emission fra affaldsforbrændingsanlæg skal udføres.
03-10-2007
Kamera ser gennem flammer
FORCE Technology har udviklet et lavpris overvågningsstystem, der sikrer optimal placering af forbrændingszonen og bedre kontrol over forbrændingsprocessen i biobrændselsanlæg.
01-10-2007
Børn, brand og sikkerhed
I denne uge (1. – 7. oktober) er børns brandsikkerhed i centrum i forbindelse med den årligt tilbagevendende kampagne ”Børn, brand og sikkerhed”.
28-09-2007
Beredskabsplan for bedre forsyningssikkerhed
Frederikshavn Kraftvarmeværk søgte efter de svage led, da der skulle udarbejdes en ny beredskabsplan
25-09-2007
Ph.d.-afhandling om CFD-beregning af vandtågeslukning
Bjarne Paulsen Husted, DBI har opnået ph.d.-graden på baggrund af hans afhandling Experimental Measurements of Water Mist Systems and Implications for Modelling in CFD ved Lunds Universitet.
24-09-2007
European Space Technology Transfer Conference 2007
Den europæiske rumfartsorganisation (ESA) afholder den 16. og 17. oktober i år en konference i München om overførsel af rumteknologi til brug i erhvervslivet.
24-09-2007
Behov for bedre sikring mod brandspredning i undertage
En lille brand kan hurtigt udvikle sig til en stor og voldsom brand. Årsagen er ofte, at byggeriet ikke lever op til den gældende lovgivning, og at nogle konstruktionsforhold ikke er hensigtsmæssige.
18-09-2007
Nu kan rørisolering brandklassificeres
Standard for brandklassificering af byggevarer i ny, udvidet udgave
14-09-2007
Afvig2000 optimerer leverancen
Siemens Wind Power Danmark har introduceret FORCE Technologys web-baserede system – Afvig2000 – i kampen mod fejl og mangler i eget hus og hos leverandører.
11-09-2007
Ny lov tillader banker, hoteller og butikker at tv-overvågeindgange og facader
Udvidet brug af tv-overvågning er blevet tilladt. Reglerne for opbevaring, brug og videregivelse af optagelser er samtidig strammet.
10-09-2007
Ny og anderledes ledertræning
Som noget helt nyt og anderledes tilbyder FORCE Technology ledertræning i en full-mission skibssimulator.
10-09-2007
Første danske SikringsIntegratorer uddannet
Den nye uddannelse skal sikre effektiv udnyttelse af fremtidens sikringssystemer
05-09-2007
Forandring og forankring
Aalborg Portland valgte FORCE Technologys elektroniske ledelsessystem Proces2000 til at holde hånd i hanke med processerne i virksomheden. ”En fremtidssikret løsning, der sikrer en hurtig og nem vedligeholdelse”, siger kvalitetskoordinator Jesper Richter fra Aalborg Portland.
03-09-2007
Ny akkreditering
FORCE-Dantest CERT er nu akkrediteret som prøvnings- og inspektionsorgan inden for trykbærende anlæg.
28-08-2007
Erfaringer fra et innovationstjek- i fodsporene på en Innovationsagent
Virksomheden Micro Matic, der blandt andet laver udstyr til udskænkning af øl, fik i november 2005 et innovationstjek gennem projektet ’Intelligent Jern’ under Dansk Industri.
28-08-2007
Erfaringer fra et innovationstjek- i fodsporene på en Innovationsagent
Virksomheden Micro Matic, der blandt andet laver udstyr til udskænkning af øl, fik i november 2005 et innovationstjek gennem projektet ’Intelligent Jern’ under Dansk Industri.
21-08-2007
Emissionsmåling med nye vidtgående perspektiver
FORCE Technology først med ny service inden for emissionsmåling.
10-08-2007
Fra Varde til verden
Den Vestjyske fabrik Alslev Rustfri Montage A/S producerer til kunder med forbindelse til hele verden. Nøgleordet er et højt krav til kvaliteten, hvilket blandt andet FORCE Technology er med til at dokumentere.
27-07-2007
Korrosionsfare afblæst 
Et grundigt tjek med det mekaniserede inspektionssystem, P-Scan, viste svenske Södre Cell, at deres anlæg var i fin stand.
17-07-2007
Få råd om Atex og elektrisk materiel hos os
Center for Produktudvikling på Teknologisk Institut har udvidet staben af medarbejdere på ATEX-området og tilbyder nu også rådgivning om elektrisk materiel til brug i eksplosionsfarlige områder.
16-07-2007
Innovationsagenter godt fra start
Den nyligt igangsatte innovationsagent-ordning for små og mellemstore virksomheder går godt.
16-07-2007
På messe for at samle viden om vindmøller
Coil and Windings hedder verdens største messe om elektriske isolationsmaterialer.
12-07-2007
Brand i køleskabe og frysere
Undersøgelse afdækker årsager til brand i køleskabe og frysere. Startkomponent på Danfoss-kompressorer fra før 1995 kan udløse brand.
11-07-2007
Skibe svæver på luft og sparer brændstof
FORCE Technology er i gang med at teste en helt ny luftpudeteknologi, som forventes at kunne reducere store container- og tankskibes energiforbrug samtidig med at teknologien kan spare miljøet for store mængder CO2.
26-06-2007
Loft styrtet ned i Køge Svømmeland
Så skete det desværre igen. Dele af et loft er styrtet ned i en svømmehal på grund af materialesvigt. Denne gang gik det ud over den ca. 13 år gamle Køge Svømmeland.
26-06-2007
FORCE Technology gennemfører maritim sikkerhedssimulering i Canada
FORCE Technology gennemførte for nylig en omfattende full mission skibssimulering for Enbridge Gateway Pipelines.
25-06-2007
Dansk opfindelse bag gennembrud i rumfartsteknologi
FORCE Technology står foran internationalt gennembrud i rumfartsbranchen med ny svejsemetode til konstruktion af raketdyser.
21-06-2007
Danida hyrer FORCE Technology til miljøvurdering på Maldiverne
Danida trækker på FORCE Technologys kompetencer for at vurdere luftforurening og støj fra et kraftværk på Maldivernes hovedø Male’.
19-06-2007
Fokus på overførsel af rumteknologi til civilt brug
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udnævnt FORCE Technology som dansk repræsentant for den europæiske rumfartsorganisation ESAs storstilede plan om at fremme teknologioverførsel fra rumfartens verden til civilt brug.
18-06-2007
Arkitektonisk boomerang over Seinen
FORCE Technologys vindtest siger god for spektakulær bro over Seinen i Paris
13-06-2007
GTS ydelser kortlægges
GTS Performanceregnskab 2006 indeholder - for første gang – et forsøg på en systematisk kortlægning af de mangfoldige ydelser, der udbydes af GTS-nettet.
07-06-2007
REACH til søs
DHI har hjulpet rederibranchen godt fra kaj med projektet "REACH til søs".
06-06-2007
Det Blå Danmark med i TV-spots
Massiv markedsføring af den maritime branche som arbejdsplads for nyuddannede ingeniører
05-06-2007
Udvidet mulighed for trapperumssprinkling
Ny forskrift udvider mulighederne for trapperumssprinkling i ældre beboelsesejendomme.
05-06-2007
Retningslinie for sammenkoblede brandsikringsanlæg
DBI har udsendt Retningslinie 006 for sammenkoblede brandsikringsanlæg.
04-06-2007
Nye retningslinier for projektering og installation af varslingsanlæg
DBI har udsendt en ny retningslinie (DBI retningslinie 24) om varslingsanlæg.
04-06-2007
Lille mærke med stor effekt
FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan FORCE-DantestCERT kan certificere inden for en mangfoldighed af direktiver, hvilket er en klar fordel for producenter, der opererer på det globale marked.
04-06-2007
Deformationen rettede skibet op
De fysiske love for svejseprocesser stod sin prøve, da stålskroget på et 100 meter langt skib skulle rettes på plads.
03-06-2007
Positivt regnskab fra GTS
GTS betjener stadig flere danske virksomheder. Det viser Performanceregnskabet for 2006, som udkommer i næste uge.
22-05-2007
Innovationskonsortier - effektiv teknologioverførsel til danske virksomheder
Nye kompetencer, udstyr og processer er blandt resultaterne af innovationskonsortierne.
15-05-2007
Mange opfindelser når aldrig markedet
Opfindere mangler tid, penge og rådgivning.
11-05-2007
Kundetilpassede målesystemer er vejen til fejlfinding, optimering og produktudvikling
DELTA kan løse en bred vifte af måleopgaver ved hjælp af fleksible målesystemer, der tilpasses den konkrete opgave og behovet for viden, så virksomheden hurtigt kommer videre.
11-05-2007
Små virksomheder overser Lean
De store virksomheder har haft ressourcerne til at undersøge og afprøve filosofien,men i mange små virksomheder er der et uudnyttet potentiale.
10-05-2007
EMC til søs - DELTA tester verdens bedste skibsdieselmotorer
19 computere skal der til for at styre den nyeste generation af dieselmotorer fra MAN B&W Diesel. Godkendelsestesten tager tre uger, men så lever styringen også op til krav fra mange instanser på marineområdet.
08-05-2007
Nye udviklingsmuligheder for virksomheder med op til 250 ansatte
Videnskabsministeriet har søsat et nyt initiativ, der skal skabe innovation i de små og mellemstore virksomheder.
25-04-2007
Stort innovationspotentiale i opfinderi
Alene 19 opfindere har været med til at generere 201 arbejdspladser og en omsætning i danske virksomheder på 215 mio. kr. i perioden 2004-2006.
24-04-2007
Hvorfor vælge DANAK akkrediteret test?
Med en akkrediteret EMC-testrapport og certifikat fra DELTA i hånden er EMC-kravene på plads og vejen er banet for mærkning af produktet med henblik på international markedsadgang.
17-04-2007
Samling om sikringsuddannelse
DBI og SikkerhedsBranchen går sammen om uddannelsen Eksamineret Sikringsleder.
11-04-2007
EMC-krav til medicinske elektriske produkter
DELTA er akkrediteret af DANAK til at udføre EMC-test bl.a. i henhold til en lang række medico standarder.
03-04-2007
DELTA rykker ud med innovationstjek
Provinsens Arbejdsgiverforening PA har i samarbejde med Dansk Industri og ITEK hyret DELTA til at gennemføre 50 innovationtjek hos SMV’er inden for jern og metalvare branchen.
03-04-2007
EMC-krav til medicinske elektriske produkter
DELTA er akkrediteret af DANAK til at udføre EMC-test bl.a. i henhold til en lang række medico standarder.
27-03-2007
Klædt på til Arbejdstilsynet
Med hjælp fra FORCE Technology fik Fraefel Værktøjsfabrik A/S i Marstrup de nødvendige forbedringer på plads og gik glat igennem Arbejdstilsynets kontroltilsyn.
21-03-2007
Ny brochure om tolkning af måleinstrumentdirektivet (MID)
FORCE Technologys uafhængige certificeringsorgan FORCE-Dantest CERT har netop udgivet en ny brochure om MID-direktivet.
21-03-2007
Opklaring af ulykker til søs
Mange ulykker til søs kan undgås ved at ofre den menneskelige faktor mere opmærksomhed, siger senior specialist og skibsfører Carl Thue Rabjerg fra FORCE Technology.
20-03-2007
Nye muligheder for at komme godt i gang - servicevirksomheder søges
Dansk Lean Akademi har hidtil været forbeholdt industrien, men det skal der nu laves om på. I forbindelse med metodeudviklingen har vi brug for nogle virksomheder, der har lyst til at udvikle og afprøve nye Lean-metoder inden for serviceområdet.
19-03-2007
Indbrudsalarmer kan nu certificeres i Danmark
Certificering øger salg af alarmsystem.
16-03-2007
WASY er nu en del af DHI gruppen
Ved underskrivelse af kontrakten d. 16 marts 2007, har DHI erhvervet alle aktier i WASY GmbH, Institut for Vand Ressource Planlægning og System Udvikling, Tyskland.
16-03-2007
Intelligente bygninger med integrerede komfort- og sikringsystemer vinder frem
Brug af internetteknologi og multifunktionelle detektorer skubber til ud-viklingen af integrerede systemer og skaber nye muligheder, lavere driftsudgifter samt øget sikkerhed og komfort.
15-03-2007
Carlsberg introducerer miljøvenlige køleskabe
Carlsberg har besluttet at introducere og afprøve 1000 nye køleskabe, der som kølemiddel anvender kulbrinte i stedet for de såkaldte HFC-stoffer, som er skadelige for miljøet.
13-03-2007
Væksthuset melder klar
Væksthus Hovedstadsregionen sætter fart i iværksættere og virksomheder i region hovedstaden.
12-03-2007
Sikkerheden skal ind i hverdagen
Det er ikke blot et spørgsmål om at følge love og regler, når det handler om at håndtere farligt gods. Det er også et spørgsmål om holdning til sikkerheden, mener miljøchef Charlotte Breinholt fra Junckers i Køge.
09-03-2007
Manglende viden om forsikringsregler kan koste skoler og institutioner dyrt
DBI advarer: Mange skoler, offentlige institutioner og mindre virksomheder kender ikke reglerne for forsikring af ”særligt udstyr” – og risikerer derfor at stå uden forsikringsdækning ved tyveri.
07-03-2007
Høje krav til fuel-håndtering
Samarbejde mellem Shell-Statoil-Total I/S og FORCE Technology sikrer fuel-leverandøren valid dokumentation for håndteringen af fuel i Københavns Lufthavn.
06-03-2007
E-læring gør affald til genbrugsguld
Med de hastigt stigende affaldsmængder på landets genbrugsstationer er det mere end nogensinde vigtigt at sortere korrekt. Her er e-læring et nyttigt og effektivt redskab.
05-03-2007
Nye forhold for trykbærende udstyr
1. oktober 2007 ophører Arbejdstilsynet med at udføre opstillingskontrol og periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr.
01-03-2007
Stål – et bærende element i byggeriet af DRs koncertsal
FORCE Technology har fungeret som rådgiver og kontrollant af kvaliteten på de mange tons stål, der er blevet brugt til DRs byggeri af den nye imponerende koncertsal i DR Byen på Amager.
23-02-2007
På vej mod bæredygtig energiforsyning
Det russiske amt Kirov satser på anvendelse af biobrændsel i den fremtidige energiforsyning. FORCE Technology er med i projekt der skal omdanne forurenende hønsemøg til en miljøgevinst i både Kirov og i Danmark.
20-02-2007
Avanceret HALT byder på mange nye muligheder
DELTA har været med til at udvikle metoder, der kan fremprovokere fejlmekanismer, som den klassiske HALT ikke finder. Det giver HALT en helt ny dimension som værktøj til at forbedre produkters pålidelighed og levetid.
20-02-2007
CrossTalk om ImprovAbility™
International omtale af DELTA Axioms ImprovAbility™ model
20-02-2007
Sådan brænder det
Undervisnings-DVD viser, hvordan ild i forskellige materialer og situationer opfører sig.
19-02-2007
Brandventilation får stigende betydning
DBI udsender ny vejledning om brandventilation.
19-02-2007
En brandteknisk udfordring af format
Lars Larsen-lager slår alle rekorder. JYSK bygger nyt kæmpelager i Uldum.
15-02-2007
Mere frihed under ansvar i nyt EMC-direktiv
Det nye EMC-direktiv kan anvendes fra den 20. juli 2007. Der stilles større krav til fabrikanterne men samtidigt er der større valgfrihed.
13-02-2007
FORCE Technology bidrager til fremtidens miljøvenlige flymotor
Viden fra rumfart bruges til at designe fremtidens miljøvenlige flymotor
09-02-2007
Færre døde i brand
Der omkommer dog fortsat mange i boligbrande.
08-02-2007
Elteknisk Forum
Få viden og kompetence, der skaber driftssikkerhed.
02-02-2007
Udvalgt til LCA-styregrupper
LCA Center, som drives af FORCE Technology i samarbejde med COWI A/S og IPU, er kommet med i to europæiske styregrupper for LCA.
01-02-2007
Laserhybridsvejsning klarer nu 30 mm godstykkelse
Som den eneste udbyder i Skandinavien kan FORCE Technology nu laserhybridsvejse 30 mm tykke stålplader.
30-01-2007
Stigende fokus på skimmelsvampe i boliger
Teknologisk Instituts eksperter får flere og flere henvendelser fra folk der søger råd og vejledning.
30-01-2007
HANDYMAN – ny højteknologisk platform
Højteknologiske griberobotter skal medvirke til, at avanceret produktion bevares og udvikles i Danmark.
29-01-2007
EMC Klubben - en ERFA-gruppe hos DELTA
Er din virksomhed i besiddelse af den nyeste viden om rigtigt EMC design? Læs her hvordan du kan blive medlem af EMC Klubben - en ERFA-gruppe hos DELTA.
29-01-2007
Ny metode viser sit værd i Køge
Kilden til forureningen af drikkevandet i Køge blev opsporet med hjælp fra ny DNA-metode.
24-01-2007
Nye anvisninger til VVS-installatører og rådgivende ingeniører
FORCE Technology udarbejder nye anvisninger for VVS-installationer for Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)