Artikler


En del af den viden og erfaring, der bliver samlet sammen i GTS-nettet, bliver formidlet i artikelform. Du kan finde artikler om de emner, der fremgår af menuen til venstre.

Du kan enten vælge at lede efter artikler ud fra emnerne, eller du kan gå ind under årstallene i arkivet herunder og finde artikler fra det pågældende år.

Du har også mulighed for at søge efter artikler i søgefeltet i højre spalte.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til en artikels indhold, så tag kontakt til det institut, der har skrevet artiklen. Du vil ofte kunne finde kontaktinformation i feltet til venstre - under menuen.

Er du i tvivl, så kontakt GTS-foreningen på telefon 45 16 26 26.Arkiv
Artikler 2007
Artikler 2008
Artikler 2009
Artikler 2010
Artikler 2012
Artikler 2013
Artikler 2014
Artikler fra 2011
20-12-2011
Standarder kan svare på de fleste spørgsmål
Standarder er en guldgrube af viden og basis for inspiration. De definerer løsninger og giver vejledning. En standard bliver typisk til, fordi et særligt problem skal og kan løses gennem fælles forståelse af netop problem og løsning.
08-12-2011
Hurtig udvikling af K-mur vinduesbeslaget
Det gik forunderligt hurtigt, fra opfinder Johnny Mortensen kontaktede Rasmus Offersen på Opfinderrådgivningen og viste ham sin papmodel af vinduesbeslaget K-mur, til der var en licensaftale i hus med virksomheden Knudsen Kilen A/S.
05-12-2011
Varmepumper – et aktiv i fremtidens energisystem
Udvikling af metoder til at øge fleksibiliteten i individuelle varmepumpers elforbrug.
05-12-2011
Hvad er et Reverb-kammer?
DELTA’s nye Reverb-kammer i Aarhus betyder, at vi nu kan lave indstråling på køretøjer og maskiner ligesom vi i et Reverb-kammer kan generere meget høje frekvensstyrker – og sikre dig mere robuste produkter samt test og afprøvning i henhold til endnu skrappere standarder.
02-12-2011
FORCE Technology etablerer sig i Singapore
FORCE Technology har åbnet en afdeling i Singapore, FORCE Technology Singapore Pte. Ltd., som i første omgang bliver ansvarlig for opførelsen af et større simulatorcenter i Singapore.
29-11-2011
Verifikation hjælper nye klima- og miljøprodukter på vej
Nye klima- og miljøteknologier kan udbredes hurtigere med en uafhængig ekspertverifikation fra DANETV, der nu har DELTA som partner. Til og med 2012 ydes økonomisk støtte til virksomheder, der ønsker en sådan verifikation.
21-11-2011
Elektroniske søkort kræver pålidelige farver
Søkort af papir erstattes efterhånden af digitale kort. Det stiller høje krav til skærmene, hvor farverne, af hensyn til sikkerhed, skal gengives tydeligt og ensartet under alle lysforhold. DELTA er akkrediteret til at farvekalibrere skærme, så de overholder den internationale standard for elektroniske søkort.
17-11-2011
EU: Støt produktudvikling fremfor forskning
Europa er præget af ”Dødens Dal”, som er det gab, der i dag er imellem vores evne til at skabe ny viden og vores evne til at omsætte denne viden til produktion. Et kæmpe problem, der skal sættes ind over for nu, mener europæisk ekspertgruppe nedsat af Europa-Kommissionen.
17-11-2011
Sådan planlægger du smartere
En ’adaptiv planlægger’ skal gøre det nemmere at tilpasse uforudsete hændelser til arbejdsplanerne i løbet af arbejdsdagen. Den adaptive planlægger foreslår et nyt plan-overblik baseret på relevante informationer fra forskellige kilder.
17-11-2011
Blodprøver på smartphone
Caretech Innovation udvikler med Randers Regionshospital og Systematic næste generations epj. Den er både mobil og populær.
08-11-2011
DHI og SSI samarbejder om desinfektionsmidler
DHI har indgået et samarbejde med Statens Serum Institut og tilbyder en pakkeløsning, der kombinerer DHI’s lovgivningsekspertise med SSI’s test af desinfektionsmidlernes effekt.
01-11-2011
Audiomove.org – et empatisk, teknologisk designredskab
Oplevelseskonceptet AudioMove.org skal være med til at sikre, at virksomheder forstår kunders følelser, udfordringer og behov.
11-10-2011
Gastroturisme – et nyt forretningsområde
AgroTech samarbejder med Knuthenlund Gods om udvikling af nye produkter baseret på Knuthenlunds lokale flora. Målet er ikke blot udvikling af nye produkter, projektet skal også bidrage til at gøre Lolland til mål for gastroturister.
11-10-2011
Danske malkekøer i verdenseliten
Landbrug og Fødevarer, Kvæg har besluttet, at danske malkekøer skal udnytte deres foder fem procent bedre i fremtiden. Det vil sikre, at danske malkekøer fortsat er de bedste i verden til at omsætte foder til mælk og kød. Sammen med Videncentret for Landbrug gennemfører AgroTech et projekt, som skal demonstrere, hvordan målet kan realiseres.
11-10-2011
DELTA bidrager til national strategi for telemedicin
Fremtidens sundhedsvæsen skal i langt højere grad gøre brug af telemedicin.
04-10-2011
SIM – Service Innovation Management
I felten for mere innovation i serviceerhvervene – SIM-projektet vil gøre sit til, at flere virksomheder fra serviceerhvervene får værktøjer til at udvikle forretningen.
27-09-2011
Hjælp til fiskerne med innovativt DHI havnedesign
DHI har udviklet et nyt og innovativt design af havneindløbet i Hvide Sande.
27-09-2011
Akkrediteret brandslukning hos DELTA
JK e-solutions blev klar til akkrediteret marinetypetest med hjælp fra DELTA.
27-09-2011
Tyggegummi i salaten?
Det lyder vanvittigt, men faktisk er der en plante, der smager som tyggegummi og er et nyt pift til salaten.
13-09-2011
Ny service: Monitorering af direktiver og standarder
Læsere af DELTA’s EMC-nyhedsbrev er klar over, at kravet til måling af feltbåret emission til over 1 GHz øges den 1. oktober 2011 for nogle produkttyper Men hvad betyder det for de produkter, som allerede er godkendt efter de gamle standarder? Og er mit produkt omfattet af de relevante produktstandarder?
12-09-2011
Tag solen med i tasken
I samarbejde med Diffus Design, CSI og Forster Rohner AG har Alexandra Instituttet udviklet Solcelletasken, en taske med mulighed for at oplade en mobiltelefon og lagre mere endnu på et lille batteri i tasken. De hundrede sirligt broderede solcellepailletter på taskens yderside fremhæver den indlejrede teknologi.
09-09-2011
Sodavandsdåser som nålebeholdere
Som mange af de rigtig gode ideer, tager Yellowone Needle Cap udgangspunkt i opfinderens eget liv. I dette tilfælde stod afsættet til Hân Pfams opfindelse mejslet i hendes egen krop
07-09-2011
Trylletrøjen – positiv feedback i hverdagen fra et intelligent tekstil  
Alexandra Instituttets Rikke Koch og Jerker Hammarberg arbejder lige nu på prototypeudviklinger af ’Trylletrøjen’. Et stykke intelligent tekstil, som via bevægelsessensorer og motiverende feedback skal hjælpe børn med halvsidig lammelse med at bringe deres vigtige genoptræning med ud af træningslokalet og ind i helt dagligdags aktiviteter.
05-09-2011
Småbørnsfamilie: Vild med indeklimaet i Teknologisk Instituts lavenergihus
Vi er rigtig glade for at bo i Teknologisk Instituts lavenergihus, hvor vi har masser af plads til at boltre os på, fortæller familie, der de sidste måneder har boet i Teknologisk Instituts forsøgshus.
05-09-2011
To dage om markedsføring på den mobile platform 
Halvdelen af danskerne i alderen 15-29 år ejer en smartphone. Branchen slår ud med armene i begejstring. De glemmer bare, at langt fra alle kan finde ud af at bruge en smartphone.
05-09-2011
Innovationskonsortium baner vejen for EMC-prædiktion
Ny metode til scanning af nærfelter fra moduler bringer konsortiet tættere på at kunne forudsige EMC-egenskaber i et sammenbygget apparat uden at foretage målinger på selve apparatet. Nye konsortiepartnere er velkomne
03-09-2011
Alexandra hæver sikkerheden til skyerne
30-08-2011
Kan man outsource innovation?
Ny bog om innovation og sourcing.
29-08-2011
Alexandras svenske forbindelse
Sigrun Software Innovation and Engineering Institute og Alexandra Instituttet har indgået samarbejdsaftale
29-08-2011
Teknologisk Institut med til at skabe fremtidens elnet
Teknologisk Institut er kommet med i en ny strategisk platform for innovation og forskning. Det handler om intelligente elsystemer, som skal lette overgangen til vedvarende energikilder. iPower, som projektet hedder, involverer i alt 32 partnere fra industrien og forskningsverdenen.
23-08-2011
Interaktive lydlandskaber på Roskilde Festival
Den interaktive installation DIGIdance udfordrede Roskilde Festivals gæster til at mane lyd og lys frem med kroppen.
16-08-2011
DHI leverer totalløsninger for REACH-dossierer
DHI har med succes indsendt mere end 50 REACH registreringsdossierer og hjulpet virksomheder med at opfylde EU’s lovkrav til kemikalieregistrering ved at sørge for alle tekniske og administrative forpligtelser.
16-08-2011
DELTA arbejder på at udvikle elektroniske skitser af sanselegetøj
Elektroniske skitser til sansestimulering hos børn med særlige behov.
09-08-2011
Nyt fra DELTA's IdemoLab: Høst energi med bagdelen
Bliv opdateret, inspireret og innoveret med nyt fra DELTA's IdemoLab.
08-08-2011
Mænd med den rette støbning
Ingeniørerne Mathias og Christian har opfundet en særlig maskine og metode til at støbe organiske former af beton til arkitektur. Det tog fart, mens de lavede afgangsprojekt på studiet i Aalborg. De er et år inde i livet som iværksættere og på vej ud med ny prototype
08-08-2011
Step i storbyen
Normalt når nogen svarer, at det går op og ned, er det et udtryk for, at det går både godt og skidt med indkomsten, i parforholdet eller med fodboldholdet. Sådan er det ikke, når Jonas Eliasson svarer, at det går op og ned. Så er han formodentlig i gang med at forklare principperne i sin nye opfindelse: Me-mover.
02-08-2011
Bedre data for alger i danske farvande
De danske farvande har her i foråret oplevet den hidtil kraftigste opblomstring af den skadelige algeart kaldet Pseudo-Chattonella. DHI deltager i et partnerskab, der arbejder på at forbedre overvågningen af algerne.
26-07-2011
Afprøv din idé hos DELTA
DELTA og tøjfirmaet Ticket To Heaven gik i tanker om at integrere elektronik i tøj.
12-07-2011
Verdenspremiere på interaktiv fodboldtræningsbane
Football Lab er verdens første interaktive tekniktræningsbane til fodbold. Med sensorteknologi, gaming-elementer og online-opkobling forener banen det sjove og legende med seriøs og hård teknisk træning.
26-05-2011
Hundeterningemanden
Dette er en opfinderhistorie om tålmodets betydning og magien i terning og timing, og hvad der kan komme ud af at bruge hemmeligholdelsesaftaler.
26-05-2011
Den danske byggebranche kan finde guld gennem bæredygtighed
Den danske byggebranche skal op i gear, når det gælder brug af bæredygtige byggematerialer – det var en udbredt holdning blandt deltagerne på et seminar, der blev afholdt i maj af Teknologisk Institut som en del af EU´s prestigeprojekt ’Sustainable Production through Innovation in SMEs’ (SPIN).
24-05-2011
Få medicinsk udstyr hurtigt på markedet
DELTA giver dig overblik over de regulatoriske krav og markedets forventninger
17-05-2011
Semiconductor testing at DELTA
- a centre of excellence in Europe
12-05-2011
Smart elsystem til fremtidens marina
Et intelligent elsystem, som fremmer lydløs, miljø- og klimavenlig sejlads – det er målet med et nyt projekt, som Teknologisk Institut og en række samarbejdspartnere gennemfører i Siimtoften og havnemiljøet i Ry.
11-05-2011
En god opfindelse blev en ny selvfølgelighed
Det der kan synes mest selvfølgeligt, er nogle gange det, der har været sværest at regne ud. For opfinderen, ingeniør Helge Brix-Hansen og hans driftige sønner, er der en stor sandhed gemt i den påstand. De har skabt en bemærkelsesværdig virksomhed på at udvikle og sælge en række af hverdagens små hjælpere til husholdningen
02-05-2011
Wau vi vandt!
GTS udskrev i forbindelse med Velfærdens Innovationsdag en konkurrence, hvor den bedste og mest innovative idé kunne vinde rådgivning fra et GTS DREAM TEAM. Wau vi vandt, jubler børnehaveleder Lisbeth Højvang
02-05-2011
En børnehave kan også være innovativ
Fem GTS-institutter deltog i Velfærdens Innovationsdag 2011. Formålet var, at vise - især offentlige virksomheder - hvor mange forskellige kompetencer GTS-nettet har inden for velfærdsinnovation
27-04-2011
Fremtidens varer skal tagges enkeltvis
Årets RFID Journal Live-konference i Orlando viste positive tendenser på det amerikanske marked. Konferencen viste også en ny tendens inden for RFID-teknologien. Flere af de helt store virksomheder er ved at tage en ny tagging-teknologi i brug.
27-04-2011
En ægte App-original
Apps er en populær teknologisk stamme for tiden. De ihærdige udviklere gør hvad de kan for at slukke tørsten hos hungrende brugere af smartphones. Opfinderrådgivningen har besøgt en af de ægte app-originals.
18-04-2011
DELTA søger idéer og partnere til innovative anvendelser af GPS
Besøg DELTA's nye blog om nanosynkronisering.
30-03-2011
Miljøfarligt stof anvendt i forkromningsindustrien kan substitueres
En vigtig dansk undersøgelse om at finde erstatning for det miljø- og sundhedsskadelige stof PFOS, der anvendes som hjælpekemikalie i forkromningsindustrien verden over, er nu afsluttet. Resultaterne viser, at det er muligt at erstatte PFOS som aerosoldæmpende middel inden for hårdforkromning. I dag er denne anvendelse ellers undtaget fra det generelle EU-forbud mod anvendelse af PFOS.
25-03-2011
Teknologisk Institut løb med Betonprisen
Mette Glavind, Teknologisk Institut, blev hædret som en af Danmarks førende betoneksperter, da hun af Dansk Betonforening modtog Betonprisen.
22-03-2011
EMC - trends og standardnyt i 2011
DELTA forventer, at 2011 bliver et konsolideringsår med hensyn til EMC-standardiseringen.
09-03-2011
AgroTech sætter ny viden i arbejde på kvægbedrifter
Den danske kvægbranche satser nu målrettet på projekter, som sætter ny viden fra forskning i praktisk sammenhæng i mælke- og kødproduktionen.
07-03-2011
Kom først i mål med DELTA EMC-designreview
80% af alle produkter dumper til den første EMC test.
04-03-2011
Bæredygtig udvikling i jordbrugs- og fødevareerhvervet
I de seneste 25 år er der sket betydelige ændringer for jordbrugets rammevilkår. Den stigende kompleksitet og højere krav påvirker den agroindustri, der forarbejder fødevarer eller leverer teknologi til jordbrug.
17-02-2011
Teknologisk Institut skaber vækst for danske virksomheder   
Teknologisk Institut er godt rustet til fortsat at hjælpe dansk erhvervsliv tilbage i vækstsporet.
14-02-2011
Dansk Metal på den grønne bølge
Reduktion i CO2-belastning med 40 procent. Det er sket med en målrettet indsats og intelligent styring af energiforbruget i forbundets kontorbygning i København. Teknologisk Institut kalder resultatet bemærkelsesværdigt.
10-02-2011
Mobile computing - Devices, tech og trends
Trendforskere og analysebureauer er enige om, at mobile computing er en af de hotteste it-trends for 2011. iKRAFT sætter i samarbejde med CONNECT Denmark fokus på emnet med en temarække.
08-02-2011
BDI med i kufferten til Kina – og kontakter med retur
Kineserne vil gerne lære at anvende brugerdreven innovation. Derfor rejser folkene fra Centre for Pervasive Healthcare; Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet til Kina og hjælper kineserne med at blive bedre til at bruge det. Med retur har de erfaringer og netværk, der skaber erhvervsudvikling i Region Midtjylland.
08-02-2011
Alexandra bygger digital legeplads i Roskilde
Den nye Roskilde-bydel Musicon har det kreative og musiske i centrum. Nu får bydelen en digital legeplads. Alexandra Instituttet er med til at udvikle det overordnede koncept og de to store fysiske installationer DIGIdance og SwingScape.
08-02-2011
Social in 3D vinder pokal
Foreningen Sport Aarhus Event har udpeget Active Institute som modtager af foreningens Event Pokal for 2010.
08-02-2011
DHI skal hjælpe kommunerne med klimatilpasning
En væsentlig årsag til den mangelfulde indsats med klimatilpasning er, at kommunerne mangler viden og værktøjer til at analysere de forventede risici af klimaændringerne. Det vil et forskningsprojekt fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF) råde bod på i løbet af de kommende fire år.
07-02-2011
Continua Health Alliance
DELTA er medlem af Continua Health Alliance som arbejder på at effektivisere både diagnosticering og behandling.
03-02-2011
Vækstforum forlænger projekt iKRAFT
iKRAFT har siden 2008 inspireret mere end 700 virksomheder i Region Midtjylland til at prøve kræfter med it-baseret innovation. Projektets seks netværksagenter har besøgt virksomheder fordelt på alle brancher over hele regionen.
28-01-2011
Op på smartphone-bølgen
- midtjyske virksomheder inspireres til at udnytte smartphones, apps og mobile computing
28-01-2011
Ny teknologi vil beskytte personlige oplysninger på nettet
Den 28. januar 2011, på Data Privacy Day, annonceres et større forskningsinitiativ, der skal bane vejen for kryptografiske teknologier, der skal sikre bedre beskyttelse af borgernes privatliv og personlige oplysninger. Projektet hedder ABC4Trust og er baseret på privacy-fremmende teknologier, som skal testes på et universitet i Grækenland og et gymnasium i Sverige.
18-01-2011
Bedre stuegang i eget hjem
Med trådløse intelligente plastre bliver det fremover muligt at reducere antallet af akutte indlæggelser og optimere kvaliteten af overvågning og behandling i eget hjem for patienter med hjertesvigt.
17-01-2011
Bliv en del af en succeshistorie hos DELTA AXIOM
IREB certificeringen i kravarbejde (requirements engineering) er blevet en succes verden over
17-01-2011
IdemoLab er et nyt initiativ fra DELTA
Produktudvikling er mere end et "sats med en terning".
14-01-2011
Juleferieønskerne gik op med hjælp fra nyt system til vagtplanlægning
Mange arbejdspladser kæmper med at planlægge bemandingen i ferier – og især i jule- og nytårsferien kan det være svært at få puslespillet til at gå op og gøre medarbejderne tilfredse. På Plejecenter Kirke Stillinge har man tidligere år haft problemer med at fordele arbejdsdagene over jul og nytår, og mange medarbejdere har ikke fået ferie de dage, de gerne ville. Men i år er 98 % af medarbejdernes juleferieønsker gået i opfyldelse.
14-01-2011
Taleteknologi styrker medarbejdernes trivsel
En gruppe medarbejdere fra ældreplejen i Esbjerg og København deltager netop nu i et projekt, hvor de skal indtale oplysninger i borgernes journaler frem for at skrive. Det letter dokumentationsarbejdet betydeligt for medarbejderne – og i særdeleshed for de cirka 30 procent, der har vanskeligheder ved at skrive og læse.
14-01-2011
Fremtidens intelligente seniorstol
To industrivirksomheder, en møbelarkitekt og en it-innovationsvirksomhed udvikler i fællesskab fremtidens intelligente seniorstol med sensorer, aktuatorer, computerkraft og intelligente tekstiler – plus komfort og design i topklasse
14-01-2011
Strygerobot og selvkørende støvsuger giver tid til omsorg
Beboere og medarbejdere på plejehjemmet Kastanjehaven har fået en selvkørende støvsuger og gulvvasker, en strygerobot og meget andet, der hjælper med at forbedre arbejdsmiljøet, og som giver medarbejderne ekstra tid til at snakke med beboerne.
14-01-2011
Finansminister begejstret for robotter på plejecenter
Finansminister Claus Hjort Frederiksen besøgte fredag den 27. november plejecentret Kastanjehaven i Jyllinge, hvor han med stor entusiasme så på de teknologier, medarbejderne på plejehjemmet har fået til afprøvning gennem projektet Velfærdsteknologi i Ældreplejen.
14-01-2011
Energibesparelser hos vand- og kloakforsyninger
Mange danske renseanlæg, vand- og kloakforsyninger bruger meget energi. Fem førende danske virksomheder inden for energi- og forsyningsområdet har udviklet en ny service, der kan spare på energien, mindske CO2-udledningen og forbedre økonomien hos vand- og kloakforsyningerne.
14-01-2011
Mobilen kan lære fra sig
De mange nye IT-teknologier giver et væld af muligheder for skoler, kulturinstitutioner og virksomheder. Teknologierne understøtter udviklingen af nye services. Alexandra Instituttet har i samarbejde med en række kulturelle institutioner og virksomheder udviklet services og oplevelsestilbud, der tager udgangspunkt i mobiltelefonen som formidlingskanal.
05-01-2011
Større brandsikkerhed gennem oplysning
Hvert år kommer mange danskere til skade som følge af brande i hjemmet. Mange brande kan undgås. Derfor har boligselskabet DOMEA, via et omfattende samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts eksperter, udviklet deres serviceniveau og kompetencer inden for forebyggelse og bekæmpelse af ildebrande. Indsatsen har allerede reduceret antallet af ildebrande og givet større sikkerhed for beboerne i DOMEA’s mange ejendomme.
05-01-2011
Ny teknologi til at rense forurenede grunde
Olieforurenede grunde er farlige for mennesker og dyr at færdes på, og de økonomiske konsekvenser af en olieforurening kan være store. Virksomheden Cleanfield har med hjælp fra DELTA udviklet et måleinstrument, der har gjort det muligt at optimere deres overvågning og oprensnings services til den enkelte kundes behov.